Ukoliko korisnik primeti bilo kakve probleme ili štete na rentiranom vozilu prilikom preuzimanja, mora to odmah da prijavi najbližem predstavniku firme za iznajmljivanje ili putem kontakt forme na web stranici. To bi moglo uključivati, ali nije ograničeno na: probleme sa mehanikom, vanjskim ili unutrašnjim štetama na vozilu, neispravnosti u opremi ili bilo koje druge probleme koji bi mogli uticati na korisnikovu sigurnost ili komfor tokom korišćenja vozila.

Ukoliko korisnik primeti bilo kakve probleme ili štete na rentiranom vozilu tokom korišćenja, mora to odmah da prijavi najbližem predstavniku firme za iznajmljivanje ili putem kontakt forme na web stranici. To bi moglo uključivati, ali nije ograničeno na: probleme sa mehanikom, vanjskim ili unutrašnjim štetama na vozilu, neispravnosti u opremi ili bilo koje druge probleme koji bi mogli uticati na korisnikovu sigurnost ili komfor tokom korišćenja vozila.

Firma za iznajmljivanje će proveriti reklamaciju i obavestiti korisnika o ishodu u najkraćem mogućem roku. Firma će pregledati vozilo i utvrditi da li su pritužbe validne. Ukoliko se utvrdi da su pritužbe opravdane, firma će preduzeti odgovarajuće mere kako bi rešila problem. To može uključivati zamenu vozila, popravku ili bilo koji drugi korak koji se smatra potrebnim da se problem reši.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija neutemeljena, firma za iznajmljivanje će obavestiti korisnika o razlozima zašto se tako odlučilo. Firma će korisniku pružiti objašnjenje i dokaze zašto se smatra da je reklamacija neutemeljena. Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom, ima pravo da podnese žalbu i da se obrati nadležnim organima za rešavanje spora.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, firma za iznajmljivanje će preuzeti odgovornost za štetu, ako je ta šteta nastala kao posledica neispravnosti.

Prijavite se

Registrujte se

Reset lozinke

Unesite svoje korisničko ime ili adresu e-pošte, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem e-pošte.

Članstvo

Za ovu akciju je potrebno aktivno članstvo, kliknite na dugme ispod da biste videli dostupne planove.